Środki finansowe na wymianę źródeł ciepła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2018

Gmina Brójce będzie aplikowała o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. Środki te są przeznaczone na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów inwestycji. Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez zainteresowanych mieszkańców - właścicieli budynków mieszkalnych - deklaracji i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce, w terminie do 14 maja 2018 roku, do godziny 15.30.  Na podstawie danych ze złożonych deklaracji zostanie wypełniony wniosek o dotację do Funduszu. Planowany termin konkursu to przełom maja i czerwca. Przyznanie dofinansowania nastąpi po spełnieniu określonych wymogów, w trybie pisemnej umowy. Ponoszenie kosztów związanych z wymianą źródła ciepła możliwe będzie od dnia podpisania umowy. Budżet programu na lata 2018-2019 dla całego województwa łódzkiego wynosi 20 mln zł.

W miesiącu maju br. zostanie zorganizowane przez Urząd Gminy Brójce spotkanie z pracownikami Funduszu, podczas którego zaprezentują Program. Data spotkania zostanie podana w odrębnej informacji.

W załączeniu:

ogłoszenie Wójta Gminy Brójce, deklaracja, treść Programu

Pliki do pobrania