Poszukiwani kandydaci na urzędników wyborczych w Łodzi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2018

Dyrekcja Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny otrzymała od Szefa Krajowego Biura Wyborczego prośbę o wsparcie w pozyskiwaniu kandydatów na urzędników wyborczych w Łodzi.

Zgodnie z art. 191c par. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Szef Krajowego Biura Wyborczego powołuje urzędników wyborczych dla obszaru danej gminy spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej, lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe. Stosownie natomiast do art. 191b par. 1 powołanej ustawy urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienie.

Dalej czytamy w piśmie, że Szef Krajowego Biura Wyborczego zwraca się z prośbą o zachęcenie pracowników urzędów lub jednostek im podległych lub przez nich nadzorowanych do zgłaszania się jako kandydaci na urzędników wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane są przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.