Wnioski o oszacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2018

Wójt Gminy Brójce informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Brójce do dnia 3 lipca 2018 r. jeżeli szkody nastąpiły:

 - w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w roślinach strączkowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbiorach łąk trwałych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

Wzór wniosku o oszacowanie szkód, wraz z załącznikami, dostępny jest w Urzędzie Gminy Brójce

lub w wersji elektronicznej poniżej

i na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.lodz.uw.gov.pl/page/5094,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html

 

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony do ARiMR w 2018 r.

Z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynika, że za szkody powstałe w wyniku suszy, na tę chwilę poszkodowani rolnicy będą mogli korzystać z kredytów klęskowych. Ewentualne inne formy refundacji szkód powstałych w wyniku suszy zostaną wskazane przez administrację rządową po ostatecznym oszacowaniu strat.

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw. Warunkiem oszacowania przez komisję szkód spowodowanych suszą  jest obecność upraw na polach.