Portal informacyjny Gminy Brójce

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

8 marca 2018

Wójt Gminy Brójce informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku zadanie pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" powierzono Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu MIAZGA.  

Zwycięzcy konkursu gratulujemy, a korzystającym z oferty życzymy wielu wspaniałych wrażeń sportowych!

Pliki do pobrania