Portal informacyjny Gminy Brójce

Wybory sołtysów i rad sołeckich

4 stycznia 2019

W styczniu i lutym, mieszkańcy sołectw gminy Brójce, będą wybierać swoich sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich VIII kadencji. Prezentujemy harmonogram zebrań wiejskich w tej sprawie w poszczególnych miejscowościach…

 

 

Prawo wyboru sołtysa i rady sołeckiej mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa wpisani do rejestru wyborców, prowadzonego przez Urząd Gminy Brójce.

 

Pliki do pobrania