Portal informacyjny Gminy Brójce

Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

11 lutego 2019

Czy na należącej do Państwa nieruchomości jest szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków? Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Urząd Gminy Brójce rozpoczyna ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. W związku z tym prosimy o jak najszybsze przekazywanie informacji na ten temat. Zgłoszenia przyjmuje Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska UG w Brójcach (pokój nr 16) do 26 lutego 2019 r. osobiście, telefonicznie: 42 295 01 17 lub e-mailem: dagmara.wilinska@brojce.pl