Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

15 lutego 2019

Umowa na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków podpisana

Do końca listopada 2020 r. powstanie jedna z najważniejszych gminnych inwestycji - Oczyszczalnia Ścieków. Koszt to prawie 10 mln zł. Wykona ją Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Przem-Gri Sp. Z o.o. z Olsztyna. Dziś (15 lutego) Radosław Agaciak, wójt gminy, Renata śliwińska, skarbnik gminy oraz Andrzej Chomański, prezes zarządu firmy oficjalnie podpisali stosowną umowę. Firma wygrała rozpisany przez władze gminy na przełomie 2018 i 2019 r. przetarg na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Przem-Gri ma na swoim koncie 60 takich inwestycji. W województwie łódzkim wybudowali np. oczyszczalnię ścieków w Siemkowicach: https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/projekty-unijne

Czytaj więcej o: Umowa na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków podpisana
15 lutego 2019

Podziękowania dla byłych i gratulacje dla nowych sołtysów

Podziękowania za wieloletnią pracę dla lokalnej społeczności - najlepsze życzenia i serdeczności. Byli sołtysi: Jadwiga Mirowska z Bukowca, Henryk Misiak z Pałczewa, Janusz Muras ze Stefanowa, Tadeusz Szulec z Brójec i Jan Warda z Wygody otrzymali na dzisiejszej sesji (15 lutego) pamiątkowe statuetki i kwiaty od Radosława Agaciaka, wójta gminy i Urszuli Brdoń, przewodniczącej Rady Gminy oraz gromkie brawa od radnych. Były też podziękowania dla nieobecnych: Agnieszki Turek z Kotlin i Jarosława Piasty z Karpina. Dołączamy się do podziękowań i gratulacji!

Czytaj więcej o: Podziękowania dla byłych i gratulacje dla nowych sołtysów
14 lutego 2019

Planowane konkursy EFS

Prezentujemy Państwu aktualizację „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok”. Zachęcamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań  dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym: Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych i Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

12 lutego 2019

Ruszył przetarg na budowę kanalizacji w Bukowcu

Uwaga przedsiębiorcy budowlani!

Gmina Brójce ogłosiła właśnie przetarg na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec – I etap. Oferty przyjmowane będą do 25 lutego 2019 r. do godz. 11:00. Szczegóły na stronie: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-6183

 

11 lutego 2019

Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Czy na należącej do Państwa nieruchomości jest szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków? Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Urząd Gminy Brójce rozpoczyna ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. W związku z tym prosimy o jak najszybsze przekazywanie informacji na ten temat. Zgłoszenia przyjmuje Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska UG w Brójcach (pokój nr 16) do 26 lutego 2019 r. osobiście, telefonicznie: 42 295 01 17 lub e-mailem: dagmara.wilinska@brojce.pl