Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Są już dostępne założenia do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (SUMP) z perspektywą do lat 2030 i 2040. Stowarzyszenie Łódzki Obszar...

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność