Urząd Gminy Brójce

POWIAT: Łódzki Wschodni
WOJEWÓDZTWO: Łódzkie
ADRES: 95-006 Brójce 39

adres ESP (e-PUAP): /tvgc5879bi/SkrytkaESP

e-mail: urzadgminy@brojce.pl
www: http://www.brojce.pl

Gmina Brójce na portalu Facebook

Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020
  • podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych
  • opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, użytkowanie wieczyste
  • inne należności
Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce 62 8781 0006 0062 8376 2000 0010
  • opłata za wodę i ścieki
https://www.traditionrolex.com/11 Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce 64 8781 0006 0060 0141 2000 0040
  • wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych prosimy kierować na indywidualny numer konta bankowego, dostępny na harmonogramie wpłat.
Wójt Gminy42 295 01 11Radosław Agaciak
Sekretarz Gminy42 295 01 03Mariola Woźna
Skarbnik Gminy42 295 01 04Renata Śliwińska
Sekretariat42 295 01 11Iwona Makucka

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność