Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach. Chodzi o wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku) przez organizacje lokalne czyli Koła Gospodyń WiejskichOchotnicze Straże PożarneGminne Ośrodki Kulturyorganizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim rejestrze i prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września br.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność