Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Brójce w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego

Treść zarządzenia udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brójce

https://bip.brojce.pl/article/zarzadzenie-nr-82024-wojta-gminy-brojce-w-sprawie-przeprowadzenia-przetargu-ofertowego-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność