28 grudnia br. – skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Uwaga! Zmiana adresu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Uwaga!

W związku z koniecznością bezpiecznego wdrożenia przez Departament Spraw Obywatelskich MSWiA, rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty informujemy, że 28 grudnia br. (czwartek), w Urzędzie Gminy Brójce (podobnie jak w urzędach w całym kraju) możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego zostanie zablokowana o godz. 11:30.

Możliwość składania wniosku dla dziecka lub podopiecznego on-line zostanie wyłączona tego dnia o godz. 9:00 (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego).

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność