Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”

Uwaga! Zmiana adresu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Uwaga!

Zapraszamy do badania. Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania Stowarzyszenia –  Lokalna Grupa Działania “STER”  i będzie służyć ocenie głównych efektów Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020.

Termin wypełnienia ankiety upływa 15 grudnia 2023 roku.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5f0b2737&&b=fc2819f8f&&c=0ea915b3

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność