Opłata za odpady w 2024 – bez zmian

Informujemy Państwa, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. nie ulega zmianie i nadal wynosi 32,00 zł za osobę. Jednocześnie przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat, zgodnie z uchwałą nr XLIV/269/21 Rady Gminy Brójce z 28 października 2021 r. Opłata wnoszona jest bez wezwania, w 6 ratach – do 15 lutego, do 15 kwietnia, do 17 czerwca, do 16 sierpnia, do 15 października i do 16 grudnia – w kasie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 6, parter) lub na indywidualny numer rachunku bankowego.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność