Urząd Gminy Brójce informuje, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy, mogą składać wnioski bezpośrednio za pomocą publicznej aplikacji “Zgłoś suszę rolniczą”, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Wnioski w aplikacji będą mogli złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany.

Jeżeli rolnik chciałby, żeby szacowania dokonała również komisja ds. szacowania strat należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania – nie później, niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brójce. Komisja z oszacowania szkód będzie sporządzać raporty oszacowania szkód.
Do wniosku o oszacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023 oraz umowę ubezpieczenia upraw w przypadku, gdy uprawy są ubezpieczane.
Aby komisja mogła przystąpić do szacowania strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:
1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.
2. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku).
3. Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność