Zapobieganie atakom drapieżników na zwierzęta hodowlane – spotkanie z przedstawicielami RDOŚ

11 kwietnia br. (czwartek) o godz. 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce (sala 23, I piętro), Brójce 39, rozpocznie się spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Łodzi.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane metody zabezpieczania inwentarza przed atakami np. wilków, praktyki gospodarskie minimalizujące zagrożenie dla inwentarza ze strony drapieżników oraz sposoby zachowania się w przypadku kontaktu z nimi.

Zostanie także omówiona procedura uzyskiwania odszkodowań w przypadkach wystąpienia strat w inwentarzu, spowodowanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność