Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Brójce w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2024 roku w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

zarządzenie nr 16

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność