Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Brójce w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 17

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność