Trwa przetarg ogłoszony przez gminę Brójce

Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu. Trwa przetarg na wykonanie tej inwestycji w gminie Brójce. 

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Oferty można składać do 7 marca br. 

Szczegółowe informacje: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność