WFOŚiGW – dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków na dotacje dla osób fizycznych, na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego w 2024 roku.

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Do rozdysponowania jest 2 mln zł. Wnioski można składać elektronicznie, za pośrednictwem Portalu Beneficjenta lub w formie papierowej w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, tel. 42 207 14 80).

Nabór wniosków potrwa do 29 marca br. lub do wyczerpania środków na ten cel.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje:

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow/1073-program-dla-przedsiewziec-na-wykonanie-przylaczy-kanalizacyjnych-przez-osoby-fizyczne-na-2024-rok

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność